NIEUW in VERKOOP

Weer diverse nieuwe woningen in verkoop o.a.: Ruysdaelplein 37 te Rijswijk Frederiklaan 31 te Rijswijk, kijk bij aanbod "koop" voor meer informatie

Verhuisregeling woning

Termijn verhuisregeling structureel verlengd

Een aangekochte leegstaande woning, een woning in aanbouw of een leegstaande voor de verkoop bestemde woning kon in het verleden twee jaar als eigen woning worden aangemerkt. De tweejaarstermijn was tijdelijk verlengd tot drie jaar. Vanaf 2015 is de termijn structureel drie jaar.

 

bron: FA


BTW tarief verbouwingen

Tot 1 juli 2015 laag BTW-tarief verbouwing woning

In het belastingplan 2015 is bepaald dat het lage btw-tarief op renovatie en herstel van woningen tot 1 juli 2015 blijft gelden. Dit geldt alleen voor woningen ouder dan twee jaar. De werkzaamheden moeten voor 1 juli 2015 zijn afgerond.

 

Bron: FA

Geen verkoop zonder Energielabel 2015

Per 1 januari 2015 verandert de opzet van het energielabel. Het moet voor woningeigenaren en verhuurders eenvoudiger en goedkoper worden om een (versimpeld) energielabel aan te vragen. Formeel moet bij verhuur en verkoop een label worden overgedragen, maar in de praktijk gebeurt dit nog te weinig.

  • Wijzigingen per 1 januari 2015
  • Wat verandert er per 1 januari 2015?

Elke woningeigenaar die nog niet in het bezit is van een energielabel van zijn woning(en), ontvangt begin 2015 een voorlopig energielabel.

 

De indeling verandert niet: A stelt de zuinigste en G de minst zuinige klasse voor.

 

De voorlopige toewijzing van het energielabel is gebaseerd op openbare gegevens over de woning(en), zoals het bouwjaar en woningtype. Deze gegevens zijn onder meer afkomstig van het Kadaster.

Het voorlopige energielabel is een indicatie van de energieprestatie van een woning. In de tussentijd zijn er misschien energiebesparende maatregelen getroffen, zoals dak- en vloerisolatie of de plaatsing van zonnepanelen.

 

Aan een voorlopig energielabel kunnen geen rechten worden verleend en mag een woning formeel niet verkocht of verhuurd worden.

Bij verkoop/verhuur blijft een definitief energielabel nodig. Het definitieve energielabel kan pas worden vastgesteld als de eigenaar/huurder online de woninggegevens heeft aangepast,

 

 

 

bewijsstukken heeft aangeleverd en als een erkend deskundige de gegevens op afstand heeft gecontroleerd. Een bewijsstuk kan bestaan uit een foto of een factuur van bijvoorbeeld uw cv-ketel.

De Rijksoverheid wil in januari 2015 ook een online portal gereed waarmee eigenaren hun gegevens zelf kunnen aanpassen.

 

Handhaving
De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat het gebruik van het (nieuwe) energielabel handhaven. De maatregelen variëren van een waarschuwing tot een boete zodra er bij verhuur of verkoop geen definitief label wordt aangetroffen.

 

Bron: Vastgoed belang

NHG grens omlaag

Op 1 juli gaat de kostengrens voor het afsluiten van een hypotheek met NHG omlaag van € 290.000 naar € 265.000. Omdat NHG bij de aankoop van een woning uitgaat van 6% bijkomende kosten, betekent dit dat de maximale koopsom inclusief verbouwingskosten maximaal € 250.000 mag zijn. Bijkomende kosten zijn notariskosten, afsluitprovisie, overdrachtsbelasting e.d. 

De nieuwe kostengrens geldt voor hypotheken met een offertedatum op of na 1 juli 2014. Voor offertes tot en met 30 juni geldt de kostengrens van € 290.000 met een bijbehorende maximale koopsom van € 273.584,90.